Bgm. Johann NESTLER

Bgm. Johann Nestler
Bürgermeister



Tel: 03143/2229-16





e-Mail: bgm@ligist.at

 

AL Bernhard SCHRÖTTNER

AL Bernhard Schröttner
Amtsleitung


Tel: 03143/2229-23





e-Mail: bernd@ligist.at

 

Ulrike KOHLBACHER

Ulrike Kohlbacher
Meldeamt, Information, Bürgerservice



Tel: 03143/2229-11





e-Mail: ulli@ligist.at 

 

Roswitha KRILL

Roswitha Krill
Bauamt, Bürgerservice



Tel: 03143/2229-12





e-Mail: roswitha@ligist.at  

 

DI(FH) Jasmin CICHY

Jasmin Cichy
Standesamt, Staatsbürgerschaft, Homepage, App,
Ligister Nachrichten




Tel: 03143/2229-13



e-Mail:  jasmin@ligist.at     

 

Michaela SCHRÖTTNER

Michaela Schröttner
Ligister Nachrichten, Standesamt, Staatsbürgerschaft,
PostPartner



Tel: 03143/2229-14





e-Mail: michaela@ligist.at     

 

Karl KOHLBACHER

Karl Kohlbacher
Buchhaltung, EDV



Tel: 03143/2229-15





e-Mail: karl@ligist.at  

 

Monika STONI

Monika Stoni
Buchhaltung



Tel: 03143/2229-21





e-Mail: monika@ligist.at